Wachtlijst-bemiddeling

 

Jij wilt toch ook dat jouw werknemers snel maar gezond, weer aan het werk kunnen? 

 

VLC & Partners helpt je met actuele informatie over de wachtlijstbemiddeling. 
 

 


 

dhr. demo,

Deze informatie over wachtlijstbemiddeling is bestemd voor:
Demo

Het komt iedereen wel bekend voor. Moet je voor een behandeling naar het ziekenhuis of naar een specialist dan moet je eerst 8 weken wachten voordat je aan de beurt bent. Veel mensen trekken dat niet of slecht. Het overkomt veel mensen, maar dat bekent niet dat je het zomaar moet accepteren. Met wachtlijstbemiddeling kunnen wachttijden met gemiddeld 26 tot 49 verkort worden.
Besparing ligt tussen 26 en 49 dagen
Maak gebruik van netwerk verzekeraar
Besparing in geld € 6.000,- tot € 19.000,- per jaar

Nieuw contenblok

Hier kan prima verteld worden wat het is, wat het doet en wat de voordelen zijn  In het nog te ontwikkelen gedeelte kunnen dan naam verzekeraar, telefoonnummer, url e.d. worden opgenomen! 

Ga naar website van uw verzekeraar

Veelgestelde vragen

Wat is wachtlijstbemiddeling?

Voor wachttijden in de zorg zijn landelijke normen afgesproken. Soms is die wachttijd langer dan die norm. U kunt dan wachtlijstbemiddeling aanvragen, ook voor uw naaste. De adviseur van het zorgteam kijkt dan waar u sneller terecht kunt.

Wanneer kunt u wachtlijstbemiddeling aanvragen?

  • De werknemer verzekerd is bij uw collectieve zorgcontract
  • U op een wachtlijst staat bij een ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum, voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) of voor wijkverpleging
  • De wachttijd langer is dan de landelijke normwachttijd